Koksnes skeneris, ar spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu šķirošanu, izstrāde un iesviešana ražošanā!

SIA “Mechanika Engineering” sadarbībā ar SIA “Avoti” ir uzsācis īstenot pētījumu Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju projekta “Meža nozares kompetences centrs” Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 ietvaros.

Pētījuma nosaukums: “Koksnes skeneris, ar spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu šķirošanu, izstrāde un iesviešana ražošanā.”

4Pētījuma “Koksnes skeneris, ar spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu šķirošanu, izstrāde un iesviešana ražošanā” pārtraukšana (3)

Tika pieņemts lēmums par pētījuma “Koksnes skeneris, ar spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu šķirošanu, izstrāde un iesviešana ražošanā” pārtraukšanu. Pētījums tika īstenots sadarbībā ar SIA “Avoti” Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju projekta “Meža nozares kompetences centrs” Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 ietvaros.

Pētījuma pārtraukšanas iemesli:

  •  Projektēšanas gaitā tika konstatēts, ka pilna defektu spektra noteikšana, stingri ievērojot klienta izvirzītās prasības un parametrus (skenēšanas ātrums un augsta skenēšanas precizitātes pakāpe) nav realizējama esošā projekta budžeta un termiņu ietvaros.
  • Tirgū uz doto brīdi nav pārstāvēti tehniskie risinājumi, ar kuru palīdzību varētu nodrošināt izvirzīto prasību ievērošanu, respektīvi, šķirošanas ātrumu.
  • Custom-made risinājumu izstrāde saskaņā ar iekārtu ražotāju sniegto informāciju ir laikietilpīgs process, un šāds attīstības scenārijs neļaus iekļauties projekta īstenošanas termiņos;
  • Jaunu tehnoloģiju izstrāde dotajā jomā prasīs ievērojami lielākus finanšu ieguldījumus, nekā tika sākotnēji plānots, un kopējās izmaksas neatbilst projekta budžetam. Līdz ar to projekts būs ekonomiski pamatots tajā brīdī, kad tirgū piedāvāto tehnisko risinājumu klāstā jau pastāvēs modernākie rīki projekta mērķu sasniegšanai.

Neskatoties uz minētā pētījuma pārtraukšanu SIA “Mechanika Engineering”  turpina attīstīt tehniskās redzes tehnoloģijas, izmantojot projekta realizācijas gaitā iegūtās zināšanas un pieredzi, citu projektu ieviešanā, neierobežojoties ar kokapstrādes nozari. Tehnoloģijas izstrāde ļāva attīstīt šo virzienu kā tādu, līdz ar to uzņēmums plāno attīstīt tehniskās redzes nodaļu un izmēģināt savus spēkus tehnoloģijas ieviešanā un pielietojuma popularizēšanā visdažādākajās jomās.


MUMS UZTICAS